Hírek

Központi Orvosi Ügyelet megváltozott helyszínen, 2018. február 1-től!Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése c. TOP-6.6.1. számú projekt keretében a Zalaegerszeg, Botfy L. u. 1. szám alatti Központi Orvosi Ügyelet épületének felújítása elkezdődik. Az orvosi ügyelet (háziorvosi, valamint házi gyermekorvosi) helyszíne ezért 2018. február 1-től, előreláthatólag 2018. április 30-ig tervezett felújítási munkák időtartamára átmenetileg az alábbiak szerint változik:

  • A gyermekorvosi ügyeleti ellátás a Zala Megyei Szent Rafael Kórház, Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1. sz. alatti Rendelőintézet épületének földszintjén, a 36-os számú rendelőben, felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátás pedig a 26-os számú rendelőben történik.

Megközelítés ügyeleti időben a Dózsa-liget felöli bejáraton lehetséges. A változás az ügyeleti idő megszokott rendjét nem érinti, az ügyeleti ellátás munkanapokon: 16:00 órától, másnap 08:00 óráig, hétvégén: szombat 08:00 órától hétfőn 08:00 óráig vehető igénybe.

Kérjük a lakosságot, hogy az orvosi ügyeleti ellátás igénybevétele előtt – a váratlan kellemetlenségek elkerülése érdekében – a megszokott telefonszámon, a hirdetményekből, vagy a helyszínen kifüggesztett útmutatás alapján tájékozódjanak.


A Központi Orvosi Ügyelet telefonszáma: (92) 321-000

 

Tisztelt Szülők!


Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete 2018. január 1-el változott. 

A rendelet 28. § alapján módosult gyermekétkeztetési támogatás (250 Ft/nap) folyósítása: 2018. január 1-től közvetlenül a támogatásra jogosult részére kerül átutalásra, minden hónap 15-ig.

Fentiek alapján felhívjuk azon Szülők figyelmét, akik a fenti rendelet alapján gyermekük étkezéséhez önkormányzati támogatást korábban igénybe vették, és 2018-ban is jogosultak a támogatásra, hogy továbbiakban az étkezési díj teljes összegét határidőre ki kell fizetni a ZeGesz által kiállított számla alapján.

Abban az esetben, ha ez elmarad, gyermeke mindaddig nem étkezhet, míg a számla kiegyenlítésre nem kerül.

Köszönjük megértésüket!

ZeGesz vezetősége